Hvad koster en explainer video?

Jeg får ofte spørgsmålet - hvad koster det at få produceret en explainer video - også  kendt som en grafisk animationsfilm? Og det er naturligvis et godt spørgsmål, men svarer umiddelbart lidt til at spørge om “Hvad koster et hus?” eller “hvad koster en bil?”....For her er det heller ikke ligegyldigt om du ønsker en stor Mercedes eller en lille Hyundai. For ligesom med huse og biler kommer det naturligvis an på rigtig mange forskellige parametre, som man først er nødt til at få defineret, inden man kan give en passende pris. 

Jeg har derfor skrevet dette blogindlæg, så du kan være bedre forberedt og give bedre forudsætninger for at få en regulær pris næste gang, du skal have lavet en explainer video. Dette er samtidig også ofte de parametrer, der kan skrues på for at ramme et passende budget - men der er dog stadig grænser ;-)

Så hvis du går med overvejelser omkring at få produceret en grafisk explainer video, vil det være en stor hjælp for os designere/producenter, hvis du kunne tage stilling til følgende punkter:

1. Storyboard 

Det allerførste, der bør laves i forbindelse med en explainer video er et storyboard, så alle parter er enige omkring formål/budskab, handling og indhold. 

Det er samtidig en stor hjælp, hvis man allerede her, i grove træk, kan få defineret de forskellige scener og skrevet den nogenlunde korrekte speak ind. Normalt inddeler jeg storyboardet i 5 kolonner:

  1. Scenenr.
  2. Speak
  3. Handlingsbeskrivelse
  4. Baggrund(lokation) og behov for grafiske elementer
  5. Evt. brug af tekst-budskaber


Som kunde kan du godt selv stå for udformning af storyboard, men i min virksomhed fremsender jeg gerne en skabelon og foreslår, du blot laver første udkast og vi så i samarbejde passer den til, inden produktionen går i gang.

Alternativt varetager jeg også gerne produktionen af hele storyboardet efter et møde eller brief fra dig omkring dine ønsker til filmen.

2. Længde på filmen

Efter produktion af et grundlæggende storyboard kan man også få en nogenlunde fornemmelse af længde på filmen. Det er godt at vide, for prisen vil naturligvis også afhænge meget af længden på den grafiske video, for jo længere, jo mere arbejde, illustration og animation ligger der typisk i filmen. En god explainer video er dog typisk ikke mere end 1 - 2 minutter, og har du svært ved at holde dig indenfor dette, skulle du måske overveje, at få lavet flere små film med hver deres budskab.

3. Illustrationer - figurere, elementer og baggrunde

Ligesom med en rigtig film er det ikke ligegyldigt hvilke skuespillere og lokations der bruges. I en explainer video er det dog afgørende, hvor mange og komplekse illustrationer, der skal anvendes og selvfølgelige om de først skal findes/tegnes, eller det måske er noget materiale, din virksomhed allerede ligger inde med. Det er også muligt at videoen skal omhandle et helt nyt unikt produkt, som I har udviklet og derfor først skal illustreres.

Et godt eksempel kunne være illustrationer af industri-maskiner som nedenfor. Begge er nogle som jeg har har illustreret og efterfølgende brugt i to forskellige animeret videoer. Og her påvirker både perspektiv og detaljeringsgraden naturligvis prisen.

Illustration af vaskerobot fra Washpower
Illustration af industrimaskine til produktion af Limtræ for Kallesøe Machinery

4. Animation

Når vi har illustrationerne på plads skal vi selvfølgelig også have lavet nogle lækre animationer og her er igen flere grader af animation, som igen vil påvirke tid/pris.
Jeg tager her udgangspunkt i en konkret scene (6 sek), jeg på et tidspunkt lavede til en kunde, hvor 3 kolleger hygger og konverserer på en restaurant. Nedenstående video viser 3 forskellige grader af animation, som reelt alle kan bruges, men det er klart at jo mere der skal animeres, jo mere lækkert bliver det, men det tager således også lidt længere tid at lave. Men se videoen og se om du kan se forskellen på de 3 grader af animation.

  1. Simpel animation på still illustration, blot ved hjælp af kamera-zoom / panorering.
  2. Animationen er udvidet med gestikulerende arme/hænder og tale fra hovedperson.
  3. Animationen er yderligere udvidet med bevægelser fra alle personer. Der zoomes samtidig nu i 3 niveauer (baggrund, mellemgrund og forgrund) hvilket giver en lækker visuel effekt. 

Specielt ved animation af mennesker er der flere grader af animation, men der kan ofte også “spares” lidt i form af de rigtige beskæringer. 

5. Speak og baggrundsmusik

Skal animationsfilmen indeholde speak og musik?

Der er ofte behov for speak, som understøtter det visuelle i en explainer video og dermed gør den endnu stærkere og mere forståelig. Samtidig kan baggrundsmusik helt sikkert hjælpe på at skabe den rette stemning. Igen en post som har påvirkning på den samlede pris men også en post som kan variere afhængig af valg af speaker samt baggrundsmusik.

I enkelte tilfælde kan grafikken og animationen dog godt være så simpel og god at den kan stå alene. Måske blot med lidt baggrundsmusik eller et par simple tekst budskaber undervejs.

Så håber jeg bare, denne artikel har gjort dig lidt klogere i forhold til at få udviklet en grafisk explainer video og hvilke forberedelser du kan gøre dig inden for at hjælpe os designere/producenter godt på vej samt hvilke parametre, der kan skrues på for at ramme et givent budget. Og har du brug for hjælp, så kontakt mig endelig eller, hvis du mangler inspiration, så se nogle af de mange explainer videos jeg har lavet gennem tiden.


Kim Hougaard
Illustrator og animator