Sikkerhedsvideoer

Kunde:
P. Olesen A/S - Nedbrydning

P. Olesen havde behov for en en række mindre videoer som forklarede hvordan de ansatte skulle opføre sig og agere i forskellige situationer på deres forskellige nedrivningspladser. Det blev samlet til 3 film, som dækkede 19 forskellige områder man som medarbejder skal være opmærksom på. Da P. Olesen har en del udenlandske arbejdere ansat blev filmene udviklet på 4 sprog, dansk, engelsk, polsk og rumænsk. Filmene blev samtidig holdt i en simpel grafisk stil, som ville gøre det nemt for alle at forstå.


Jeg varetog hele projektet og udviklede først storyboard i samspil med kunden og herefter forslag til stil og animation, som hurtigt blev godkendt og sat i gang.
Voiceover på de danske film er lavet af Anders Skotlander

Nedenfor kan du se udvalgte scener fra filmene.

Et af områderne omhandler forskelligt udstyr

Vigtigt at der er fokus på oprydning på byggepladsen

Man bør også altid udbedre fejl og mangler man møder på sin vej

Når man pakker udstyr i bilen er der også visse forholdsregler man skal tage.

Husk at frakoble strømmen inden du klipper i kabler